Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Storing rapportages bodemloket - update

De storing van donderdagmiddag 21 september is opgelost.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: