Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Overzicht bevoegd gezag Wbb

Gegevens op Bodemloket worden verzameld door gemeenten en provincies. Slechts provincies en enkele tientallen grote gemeenten leveren hun informatie aan voor Bodemloket. Overige gemeenten doen dit alleen als ze daar specifieke afspraken over hebben gemaakt met de provincie. Het is altijd raadzaam om zowel bij de provincie en gemeente navraag te doen naar welke informatie over een locatie beschikbaar is. Hieronder kunt u voor elke plaats in Nederland bekijken in welke gemeente deze plaats ligt, en welke instantie bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming.

  • Enkele gemeenten hebben bodemtaken en/of -bevoegdheden ondergebracht in shared service organisaties of omgevingsdiensten. De gemeente zal u hierover informeren indien dit het geval is;
  • Caribisch Nederland is niet opgenomen in het Bodemloket en daarom ook niet in onderstaande overzicht.
' | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Plaatsnaam Gemeente Bevoegd Gezag Wbb
Yde Tynaarlo Provincie Drenthe
Yerseke Reimerswaal Provincie Zeeland
Ypecolsga Súdwest-Fryslân Provincie Fryslân
Ypelo - Enter Wierden Provincie Overijssel
Ypelo - Wierden Wierden Provincie Overijssel
Ypenburg Den Haag Gemeente Den Haag
Ysbrechtum Súdwest-Fryslân Provincie Fryslân
Ysselsteyn Venray Provincie Limburg

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: