Rapport FR008800079 SCHI, Badweg 35

Inhoud


1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens
1.2   Statusinformatie
1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
1.4   Onderzoeksrapporten
1.5   Besluiten
1.6   Saneringsinformatie
1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1

Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

1.1

Administratieve gegevens

Locatienaam: SCHI, Badweg 35
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FR008800079
Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ060600001
Adres: Badweg 35 9166ND SCHIERMONNIKOOG
Gegevensbeheerder: Schiermonnikoog
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

Statusinformatie

Vervolg:voldoende onderzocht.
Omschrijving:De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

OmschrijvingStart Eind
onverdachte activiteit (999929) onbekend2004

1.4

Onderzoeksrapporten

TypeAuteurNummerDatum
Verkennend onderzoek NVN 5740WMR Rinsumageest BV043268/JZ2004-11-09

1.5

Besluiten

TypeKenmerkDatum

1.6

Saneringsinformatie

BovengrondsOndergrondsStartEind

1.7

Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Gemeente Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050

2

Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.