Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Gegevens provincie Utrecht grotendeels geactualiseerd, nog niet gereed voor gemeente Vijfheerenlanden

Vanaf 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen samengevoegd tot de gemeente Vijfheerenlanden. De provinciegrenzen worden op bodemloket aangepast, zodat deze gemeente geheel binnen de provincie Utrecht ligt. De bodemdata van de gemeente Vijfheerenlanden wordt momenteel geïnventariseerd, geactualiseerd en samengevoegd, waardoor u momenteel op het landelijk bodemloket niet volledige actuele informatie aantreft. Wanneer deze werkzaamheden volledig klaar zijn, is nu nog niet aan te geven. Voor bodeminformatie vanuit de Wet Bodembescherming over een locatie binnen deze nieuwe gemeente wordt verzocht een email te sturen aan het bodemloket van de RUD Utrecht, bodemloket@rudutrecht.nl.

Door de overgang naar een nieuw bodeminformatie systeem was het tijdelijk niet mogelijk de bodeminformatie vanuit het bevoegd gezag Wet Bodembescherming namens de provincie Utrecht te verversen. Er heeft op 4 oktober 2019 weer uitwisseling kunnen plaatsvinden over bodeminformatie vanuit het bevoegd gezag Wet Bodembescherming met de database van Bodem+. Vanaf 4 oktober 2019 is hierdoor voor de overige Utrechtse gemeenten de bodeminformatie zoals bekend bij de RUD weer gesynchroniseerd met het landelijk bodemloket. Bij afwijkingen en voor informatievragen kunt u contact opnemen met het bodemloket van de RUD Utrecht, bodemloket@rudutrecht.nl.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: