Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Informatie regio Amsterdam niet beschikbaar

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten hun gegevens niet meer te ontsluiten via bodemloket. De informatie blijft wel via internet beschikbaar via hun eigen portaal.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: