Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Cookies

Bodemloket.nl maakt gebruik van cookies, onder andere voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op deze site te herkennen bent.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten géén persoonsgegevens. Rijkswaterstaat.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook is het niet mogelijk om cookies te gebruiken om u op websites van derden te identificeren. Hieronder vertellen wij u meer over de cookies die we gebruiken.

Optimale werking
Om de website van Rijkswaterstaat optimaal te laten werken, maken wij gebruik van enkele specifieke cookies. Met de opgeslagen informatie in deze cookies werken functionaliteiten zoals de zoekmachine en webpagina's met formulieren naar behoren.

Webstatistieken
Cookies gebruiken we ten eerste voor het meten van webstatistieken. We doen dit met het open source webanalysepakket Piwik. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen. De verzamelde gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van de website.

Kaarten
Tot slot gebruiken we cookies zodat u onze interactieve kaarten optimaal kunt gebruiken.

Cookies uitschakelen
Wilt u niet dat de website van Rijkswaterstaat cookies op uw computer plaatst, dan kunt u dit via de instellingen van uw webbrowser aanpassen. Als uw webbrowser geen cookies accepteert werkt de website niet volledig. U kunt bijvoorbeeld geen formulieren insturen of gebruik maken van de zoekmachine.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: