Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Storing rapportages - opgelost

De storing bij het toevoegen van de achtergrondkaarten in de rapportages is opgelost.

Onze excuses voor de overlast.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: