Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk


Headerfoto

Rapporten bodemloket - upgrade afgerond

Mogelijk heeft u vanmiddag, vanwege een noodzakelijke upgrade van onze backend, een korte storing ondervonden, waarbij de rapporten 'Voortgang bodemonderzoek' niet beschikbaar waren. Deze upgrade is afgerond.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Groot onderhoud Bodemloket.nl - update

Op maandag 14 maart is er een update aan bodemloket uitgevoerd. De upgrade betreft implementatie van de meest recente versie van de uitwisselstandaard SIKB0101 op zowel de backend (database) als frontend (geointerface). Meer details over de vernieuwde gegevensstandaard leest u op de website van SIKB.

Over bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: