Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bodeminformatie op de kaart en in de rapporten? Neem dan contact op met de gemeente of provincie. Klik hier voor een lijst met instanties. De adresgegevens vindt u in de rapportages op de kaart.

Heeft u algemene vragen en opmerkingen over de website? Neem dan contact op met de helpdesk van Bodem+.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: