Hoe maak ik een afdruk van het bodemloketrapport?

In Bodemloket kunt u een integrale rapportage printen, waarin zowel het kaartje als een overzicht van bekende bodeminformatie is opgenomen. Om het rapport te openen, klikt u eenmaal met de linkermuisknop in de kaart op de gewenste locatie, waarna een klein venster opent. Selecteer hierin de optie "Voortgang bodemonderzoek". In het nieuwe scherm dat verschijnt ziet u rechtsboven een pdf-symbool, hiermee kunt u de rapportage genereren.

Hoe maak ik een afdruk van de kaart, als er geen informatie bekend is?

Volg hiervoor de normale instructie voor het afdrukken van de kaart. U krijgt ook de optie om een pdf aan te maken als er geen informatie is gevonden.

Waarom zie ik geen kaart als ik “Naar de kaart” aanklik?

Waarschijnlijk staat Javascript uit in uw webbrowser. Vraag uw systeembeheerder of volg de instructies om dit te verhelpen.

 

Ik voer een adres in, maar krijg een verkeerde plek op de kaart te zien. Hoe kan dat?

Iedereen voert adressen op een andere manier in: leestekengebruik kan verschillen, of straten wordt net even anders gespeld. Bodemloket probeert te begrijpen wat u bedoeld heeft. Soms gaat dat niet helemaal goed en wordt een verkeerde plek op de kaart getoond. Probeert u dan in te zoomen op de kaart om de gewenste locatie te bekijken. Ook helpt u Bodemloket door het ingevoerde adres aan ons door te geven. Wij kunnen onze leverancier hier dan weer op attenderen en het Kadaster zal de zoekfunctie verbeteren.

Waarom zie ik ook informatie van andere adressen als ik op een bepaalde locatie klik?

Bij het klikken wordt informatie opgehaald binnen een straal van 10 meter van waar u klikt. U kunt nauwkeuriger klikken door verder in te zoomen op de kaart.

Op het Bodemloket staan gegevens die niet overeenkomen met de gegevens die we zelf over die locatie hebben. Wilt u de gegevens op het Bodemloket aanpassen?

Het Bodemloket is alleen een webportal. We zetten de gegevens van provincies en grotere gemeenten op internet, maar we beheren de informatie niet. Heeft u nieuwe of andere gegevens over een locatie? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.

De locatie waar ik informatie over wil, staat niet beschreven op het Bodemloket. Waarom niet?

Als een locatie niet op het Bodemloket te vinden is, kan dit verschillende oorzaken hebben. Neem hierover contact op met de betreffende gemeenten of instanties.

Ik wil meer weten over bodemonderzoeken op een bepaalde plek. Hoe kom ik aan extra informatie?

Als u meer wilt weten over onderzoek op een bepaalde locatie, kunt u contact opnemen met de betreffende gemeenten of instanties. Bodemloket stelt gemeenten en provincies in staat om hun bodeminformatie op internet te tonen, maar is zelf niet verantwoordelijk voor deze informatie en kan er ook niet meer informatie over geven.

Kan ik bodemloket ook in mijn GIS inladen?

Ja, dat kan. Bodemloket serveert haar gegevens als Web Mapping Service (WMS). U kunt de lagen in uw geografisch informatie systeem (GIS) inladen met de volgende URL's:

De onderliggende data uit de rapporten over 'voortgang bodemonderzoek' is helaas te complex om uit de WMS uit te lezen.

Waar vind ik het format metadata voor de digitale bodemkwaliteitskaarten?

U vind het format voor de metadata en een handleiding voor het uploaden op de website van Bodem+. Op basis van artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit zijn bevoegde overheden verplicht om de geografische bronbestanden van de ontgravingskaart en de toepassingskaart van nieuw vastgestelde bodemkwaliteitskaarten binnen twee maanden na vaststelling beschikbaar te stellen aan Bodem+, zodat deze informatie publiekelijk toegankelijk kan worden gemaakt via de website www.bodemloket.nl. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn daarom in bijlage M van de regeling regels opgenomen voor het aanleveren van de data. In artikel 8, lid 3 wordt verwezen naar het format voor de metadata.