Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk


Headerfoto

Onderhoud Woensdagavond 28 oktober

Op woensdagavond 28 oktober is er tussen 18:00 uur en 22:00 uur een update aan bodemloket uitgevoerd. Hierdoor kon de site tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Onze excuses voor het ongemak.

Onderhoud Woensdagmiddag 30 September is uitgevoerd

Op woensdagmiddag 30 september is na 16:00 een update aan bodemloket.nl uitgevoerd.
Hierdoor was de site tijdelijk niet bereikbaar.

Onze excuses voor het ongemak.

Onderhoud Woensdagavond 2 September

Op woensdagavond 2 september wordt er een update aan bodemloket uitgevoerd. Hierdoor kan de site tijdelijk niet bereikbaar zijn.
De upgrade betreft implementatie van SIKB versie 14.2 van de uitwisselstandaard SIKB0101

Onze excuses voor het ongemak.

Storing 9 juni - verholpen

De storing is rond 16:45 verholpen. Onze excuses voor het ongemak.

Bodemloket toont nu PFAS-beleid

Vanaf nu toont bodemloket ook of er door een gemeente beleid is vastgesteld over PFAS in de bodemkwaliteitskaarten. Deze wijziging is op 8 maart 2020 is geïnstalleerd.

Hierbij roepen we gemeenten die een bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld, waar dit van toepassing is, dit via de helpdesk bodem aan ons te melden.

Storing rapportages - opgelost

De storing bij het toevoegen van de achtergrondkaarten in de rapportages is opgelost.

Onze excuses voor de overlast.

Informatie regio Amsterdam niet beschikbaar

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten hun gegevens niet meer te ontsluiten via bodemloket. De informatie blijft wel via internet beschikbaar via hun eigen portaal.

Gegevens provincie Utrecht grotendeels geactualiseerd, nog niet gereed voor gemeente Vijfheerenlanden

Vanaf 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen samengevoegd tot de gemeente Vijfheerenlanden. De provinciegrenzen worden op bodemloket aangepast, zodat deze gemeente geheel binnen de provincie Utrecht ligt. De bodemdata van de gemeente Vijfheerenlanden wordt momenteel geïnventariseerd, geactualiseerd en samengevoegd, waardoor u momenteel op het landelijk bodemloket niet volledige actuele informatie aantreft. Wanneer deze werkzaamheden volledig klaar zijn, is nu nog niet aan te geven.

Noord-Brabantse gegevens tijdelijk niet via bodemloket.nl beschikbaar

Door de overgang naar een nieuw bodeminformatiesysteem werden de gegevens van de provincie Noord-Brabant niet ververst. Hierdoor waren gegevens minder bruikbaar. Om deze reden zijn ze op verzoek van de provincie Noord-Brabant verwijderd. We werken er met de provincie en omgevingsdiensten aan om deze gegevens weer beschikbaar te maken op bodemloket.nl.

De gegevens van Den Bosch en Helmond blijven wel beschikbaar op Bodemloket.

Storing aanpassen bodemkwaliteitskaarten opgelost

De storing waardoor bodemkwaliteitskaarten niet meer gewijzigd of geplaatst konden worden is opgelost.

Onze excuses voor het ongemak.

Pagina's

Over bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: