Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk


Headerfoto

Bodeminformatie regio OD IJmond

Op verzoek van de Omgevingsdienst IJmond zijn de locaties in de volgende gemeenten verwijderd uit bodemloket. Voor informatie over de potentiële bodemverontreiniging in deze gemeenten kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst.

Legenda bodemloket

In de legenda is een nieuwe categorie opgenomen voor locaties die een onbekende status hebben. Ook kunnen er kleine verschuivingen zijn opgenomen in de kleuring. Deze zouden de status beter weer moeten geven dan de vorige legenda.
De nieuwe legenda wordt hieronder weergegeven:

Pagina's

Over bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: