De nieuwe versie van Bodemloket
Op 26 juli 2023 is bodemloket geüpdatet naar versie 34.22-HF1. In deze versie zitten enkele belangrijke wijzigingen, zie hieronder:

Locatiezoeker aangepast
PDOK heeft aangegeven dat de oude locatiezoeker uitgefaseerd wordt op 2 augustus 2023. De nieuwe versie van deze ‘locatieservice’ is in deze versie ingebouwd. Het is nu ook mogelijk om op percelen zoeken.

SIKB0101 versie 14.6 en 14.7
In de nieuwe versie ondersteunen wij versie 14.6 en 14.7 van het SIKB0101 protocol. 

Rapportauteur
De bug waardoor de auteur van het rapport niet werd ingelezen is opgelost.

Gemeentelijke herindeling 2021, 2022 en 2023
De gemeentelijke herindelingen van 2021, 2022 en 2023 zijn doorgevoerd. 

Bestandsformat .xlsx voor bodemkwaliteitskaarten
De uploadtool van de Bodemkwaliteitskaart vereiste dat er .xls bestanden aangeleverd moesten worden. De nieuwere Excel bestanden (2016 en later) werden niet geaccepteerd door de uploadtool. In de nieuwe versie is het mogelijk om de Excel bestanden aan te leveren middels het .xlsx format.

PDOK kaartlagen toegevoegd
Bestuurlijke grenzen en kadastrale percelen zijn als ondergrond kaartlagen toegevoegd. Voor de kadastrale percelen kaartlaag geldt dat u wel ver genoeg ingezoomd moet zijn.

Formulier voor aanleveren bodemkwaliteitskaarten
Na de nieuwe update wordt het mogelijk om de bodemkwaliteitskaarten aan te leveren via een formulier op de website van Bodemloket. RWS blijft de bestanden controleren of deze op correcte wijze zijn ingediend.

Formulier voor verwijderen bodemlocaties
Voor het versnellen van het proces om bodemlocaties te verwijderen van Bodemloket hebben wij hier een formulier voor laten ontwikkelen. Op dit moment krijgen wij bij RWS de meldingen binnen en zetten deze dan door naar onze interne helpdesk, ontwikkelaars. Zij voeren dan de verwijdering uit. De afspraken om het nieuwe formulier direct door te sturen moeten wij nog met ze maken. Maar de mogelijkheid hiervoor is nu wel ingebouwd.