Wij hebben de informatie die wordt getoond middels de popup link  'Eventuele beschikbaarheid van informatie op andere websites' waar mogelijk aangepast.

Mocht u nog aanvullende informatie voor ons hebben kunt u contact opnemen met de helpdesk van Informatiepunt Leefomgeving via helpdesk.iplo@rws.nl.

Bij voorbaat dank en onze excuses voor enig ongemak.