Het Bodemloket is alleen een webportal. We zetten de gegevens van provincies en grotere gemeenten op internet, maar we beheren de informatie niet. Heeft u nieuwe of andere gegevens over een locatie? Neem dan contact op met de betreffende gemeente.